توضیحات

دیود قدرت برند ABB مدل 8HBXM5H

جهت استفاده در :

رکتیفایرهای الکترولیز صنعتی

اینورترهای صنعتی

تماس بگیرید.