توضیحات

دیود قدرت برند ABB مدل K8H1HEX

جهت استفاده در :

رکتیفایرهای الکترولیز صنعتی

اینورترهای صنعتی

تماس بگیرید.