توضیحات

تریستور قدرت برند ABB مدل OQR6HAS

جهت استفاده در :

رکتیفایرهای الکترولیز صنعتی

اینورترهای صنعتی

تماس بگیرید.